ONLİNE: 4, BUGÜN: 200, TOPLAM: 2301665
İp Adresiniz: 52.200.130.163

Konu Başlıkları 2014

Konu Başlıkları 2014

1. Akıllı şebekelerin ortaya çıkışı, gelişimi, avantaj ve dezavantajları

2. Akıllı şebekelerde kullanılan sayaçlarda mevcut gelişmeler

3. Akıllı şebekelerde teknik altyapı

4. Akıllı şebekelere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat

5. Akıllı şebekelere geçişte karşılaşılabilecek idari ve teknik engeller, sorunlar ve çözüm önerileri

6. Akıllı şebekelerde örnek uygulamalar

 

AKILLI ŞEBEKELERİN GELECEĞİ

1. Akıllı şebekelerde kullanılan sayaçlara ilişkin politika ve stratejiler

2. Mevcut şebekelerdeki Ölçme-Değerlendirme sıkıntıları ve çözüm önerileri

3. Şebeke işleyişinin tabi olduğu Mevzuatlarda yenilik önerileri

4. Akıllı sistem teknolojileri ve üretim imkânları

5. Giderek artan enerji talebine akıllı şebeke çözümleri

6. Enerji verimliliğinde akıllı şebekelerin rolü

7. Akıllı şebekelerde enerji üretimi, dağıtımı ve depolama sistemleri

8. Elektirikli araçların şarj edilmesinde akıllı şebekelerin rolü

9. Kendi enerjisini üreten ve fazlasını akıllı şebeke yoluyla satan akıllı binalar ve otomasyon sistemleri

10. Yenilenebilir enerji kaynaklarının akıllı şebekeye entegrasyonu

11. Akıllı şebeke teknolojilerine ilişkin Ar-Ge çalışmaları

12. Müşteri yönetiminde akıllı şebekeler

13. Akıllı şebekelerde bulut bilişim

14. Elektrik,gaz,su ve ısı sayaçlarında akıllı okuma ve faturalandırma

15. Düzenlenen şebeke endüstrilerinde Akıllı Şebekeler: Ne Kadar Akıllı Olmalı?

16. Coğrafi bilgi sistemleri

17.Akıllı şebeke yatırımlarında optimizasyon ve fizibilite

18. Akıllı bakım&arıza yönetimi ve mobil saha iş yönetimi uygulamaları

19. Akıllı şebekelerde SKADA uygulamaları ve OSOS ile entegrasyonu

HHB EXPO, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir.