ONLİNE: 4, BUGÜN: 200, TOPLAM: 2301665
İp Adresiniz: 52.200.130.163

Konu Başlıkları 2015

Konu Başlıkları 2015

Bildiriler için Çağrı

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi, akıllı şebeke araştırmacıları, endüstrideki uygulayıcıları,
geliştiricileri ve kullanıcıları için üst düzey fikirleri ve sonuçlarını keşfetmek, kullanılan teknikler ve deneyimler
hakkında alışveriş için önde gelen uluslararası bir forumdur.

Kongre Organizasyon Komitesi olarak araştırmacıları, endüstri uygulayıcılarını, yöneticileri ve öğrencileri kongreye
katılmak ve bildiri sunmak için davet ediyoruz.

ICSG İstanbul 2015’e sunulacak yazılar başka bir dergi veya kongreye sunulmamış-yayınlanmamış olmalıdır.

Yayın Etiği- İntihale Karşı Müeyyide

Her türlü Akademik çalışmada etik davranışın en temel gerçek olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, intihalin her türü
kabul edilemez akademik suistimaldir ve tolere edilemez.

KONU BAŞLIKLARI

1. Akıllı Şebeke Stratejileri, Planlama ve Kalite

2. Sosyo Ekonomik Açıdan Akıllı Şebekeler

3. Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri

4. Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri

5. Akıllı Şebekelerde Enerji Üretim ve Depolama Sistemleri

6. Enerji Tüketimi Tahmin Teknikleri ve Algoritmalar

7. Akıllı Şebeke Ağları ve İletişim Teknikleri

8. Akıllı Şebekelerin Korunması, Arızası, Onarımı ve Bakımı

9. Akıllı Şebekelerin İhtiyaç Duyduğu Kaynakların Yönetimi

10. Akıllı Şehirler için Yenilikçi Uygulamalar ve Örnek Çalışmalar

11. Akıllı Şebekeler ve Enerji Hasatı

HHB EXPO, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir.