ONLİNE: 2, BUGÜN: 584, TOPLAM: 2325708
İp Adresiniz: 94.122.86.98
Başkanın
Mesajı
Kongre Çağrı
Metni
Önemli Tarihler Konu Başlıkları Bildiri
Gönderme
Katılım
ve Ücret
Yayınlanan
Bildiriler
D. Kurum ve Dernekler Kongre
Programı
Bildiri
Ödülleri
Katılımcı
Görüşleri

Konu Başlıkları 2019

Akıllı Şebeke ve Şehirlerde  Stratejik Teknoloji Yönelimleri

Akıllı Şebeke ve Şehirler Stratejileri, Planlama ve Kalite

Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri

 

Enerji Yönetim, Akıllı Şehir Yönetimi, Akıllı Ulaşım ve İzleme Sistemleri

 

Akıllı Şebekelerde Enerji Üretim ve Depolama Sistemleri

 

Enerji Tüketimi Tahmin Teknikleri ve Algoritmalar

 

Akıllı Şebeke Ağları ve İletişim Teknikleri

 

Akıllı Şebekelerin Korunması, Arızası, Onarımı ve Bakımı

 

Akıllı Şebekeler ve Sistemlerin İhtiyaç Duyduğu Kaynakların Yönetimi

 
Akıllı Şehirler için Yenilikçi Uygulamalar ve Örnek Çalışmalar

 

Akıllı Şebekeler ve Enerji Hasatı

HHB EXPO, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir.