3S Projesi Nedir? 3S Projesi Nedir?

3S PROJESİ NEDİR?

Project 3S, dünyanın en büyük megapollerinden birine sahip ülkemizin halihazırda işbirliği protokolü ile ya da kardeş şehir mertebesiyle yakın ilişkiler içinde bulunduğu şehirlerdeki belediyeler, STK, özel sektör, üniversiteler ve akademisyenler ile ortak hareket edilecek şekilde, belediyecilik ve akıllı şehirler ve şebekeler çerçevesinde her yıl için belirlenecek konu başlıklarına yönelik olarak kendi içinden çıkardığı projeleri, yine bu şehirlerle birlikte masaya yatırarak uluslararası proje yarışmaları, farkındalık yaratacak global PR çalışmaları ve karşılıklı iletişim metodlarıyla  çözüme ulaştırmayı amaçlayan bir projedir.

Project 3S, yalnızca ülkemizde değil, ülkemizden seçilecek metropollerin öncülüğünde tüm bu kardeş şehirlerdeki akıllı şehir ve şebekeler ile enerji yönetimi hususlarının ele alınmasına ön ayak olacak global bir işbirliği projesidir.

3S PROJESİ NASIL ÇALIŞIR?

ICSG 2021’nin konu başlıklarını oluşturan projelerini uluslararası paydaşlarıyla birlikte üreten Project 3S’in akıllı şehirler ve şebelkeler ve enerji yönetimi konularında bölgesindeki en büyük vitrini olması planlanmaktadır.

Kardeş Şehirler’den seçilecek çok yönlü uluslararası çalışma grupları vasıtasıyla sektörün tüm paydaşlarını global kamuoyu oluşturacak şekilde bir araya getiren projelere ev sahipliği yapacak olan Project 3S’in, gerek akademik gerek teknik konularda ICSG 2021’nin gündemine olan konu başlıkları çerçevesinde önce bölgesel daha sonra da küresel bir referans noktası haline gelmesi öncelikli hedeflerden biridir.

Oluşturulacak çalışma gruplarının belirlenen projeler üzerinde tüm yıl boyunca çalışmaları ve ICSG’nin Kongre kısmında görev alacak olan Bilim Kurulu tarafından belirlenecek oturum ve konferanslar esnasında bu çalışmaların akademik literatüre eklenebilecek şekilde sektörle paylaşılması, uygulamaların tecrübe edilmesi ve ticari işbirliklerini artıracak iki görüşmelere uygun zemin hazırlaması esastır.

Ülkemizin hacmi ve potansiyeli  göz önüne alındığında ilgili sektörlerin ekosistemin tamamlanabilmesi adına belediyelerin, akademik kurum ve kuruluşların, STK’ların ve özel sektör girişimlerinin temsil edildiği uluslararası bir Yürütme Kurulu’nun uygun olacağı düşünülmektedir.

3S PROJESİ TEMSİLCİLİKLERİ

Kardeş şehirler içinden belirlenecek hedef şehirlerin ICSG ana teması çerçevesinde uygun görülecek yetkilileri Project 3S Temsilcisi olarak belirlenecek; Uluslararası İstanbul Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na davet edileceklerdir.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ

Belirlenen Project 3S Temsilcilerinin akıllı şehirler ve şebekeleşme alanında yetkin ve global tecrübeyi haiz isimlerden seçilmesi ve Uluslararası Istanbul Akıllı Şehirler ve Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na iştirakleri esnasında beraberlerinde ilgili ülkelerden alım heyetleri organize edilerek ICSG’nin ticari potansiyeli yüksek bir vitrin olması sağlanacaktır.

GLOBAL FARKINDALIK

ICSG tarafından oluşturulan uluslararası şemsiye altında birleştirilmesi amaçlanan ülkemizin kardeş şehirleri Project 3S  üyesi olacaklar;  belirlenen metropollerimiz öncülüğünde  sektöre dair ICSG esnasında belirlenecek  konuları kendi ülkelerinde de gündeme getirerek hem eş zamanlı bir küresel çalışmanın paydaşları olacak hem de sektöre ve özellikle ülkemize dair farkındalığı en üst seviyeye çıkaracaklardır .

REFERANS OTURUMLAR

İlgili oturumlarının İngilizce olması planlanan ICSG, kardeş şehirlerin Belediye Başkanları ve benzer makamlardaki yetkililerinin ülkemizin metropol yöneticileriyle birlikte Oturum Başkanı olarak  yönetmeleri ya da Keynote Speaker olarak iştirak etmeleri öngörülmektedir.