Akıllı Şebekeler & Kapsamlı Şehirler Akıllı Şebekeler & Kapsamlı Şehirler

Şehir altyapılarının etkin olmayan bir biçimde çalışması, daha fazla maliyet ve kaynak tüketimine neden oluyor. Bu çerçevede, açık standartlar üzerine kurulu, iyileştirilmiş hizmet alanları ile desteklenmiş, ileri teknoloji ile optimize edilmiş, finans ve kaynak tasarrufu sağlayan akıllı çözümlerin sağlanması bir zorunluluktur.

Günümüz şebekelerine bilgisayar ve ağ teknolojisi entegre ederek elde edilen akıllı şebekeler, temel olarak operasyon, bilgi ve haberleşme sistemlerinin entegrasyonu ile şekillenmiş elektrik, gaz ve su dağıtımının optimum yönetimini esas alıyor. Akıllı şebekeler, enerjinin üretiminden, tüketimine kadar her aşamada gerçek zamanlı iki yönlü bilgi transferi sağlayarak, sürdürülebilir, güvenli ve enerji verimliliği yüksek teknolojili bir enerji ve dağıtım ağı sunuyor.

STRATEJİK TEKNOLOJİ YÖNELİMLERİ

 • Yapay Zeka
 • Otonom Nesneler
 • Küme Zinciri
 • Dijital İkiz
 • EDGE Teknolojisi
 • Artırılmış Analiz
 • Sürükleyici Teknolojiler
 • Akıllı Alanlar

STRATEJİ, PLANLAMA, KALİTE

 • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Politikalar Planlama ve Pazarlama
 • Akıllı Şebeke Standartları
 • Birlikte Çalışabilme
 • Akıllı Sistem Ekonomisi
 • Sürdürülebilir Çevre

ENERJİ ÜRETİM TAHMİN TEKNİKLERİ

 • Verimli Enerji Tüketimi İçin Optimizasyon Teknikleri
 • Enerji Verimliliği için Kısa Vadeli Yük Algoritmaları
 • Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği Teknikleri

AKILLI ŞEBEKELERİN KORUNMASI ARIZASI, ONARIMI ve BAKIMI

 • Siber ve Fiziksel Güvenlik
 • Koruma, Arıza İzleme ve Öngörücü Bakım
 • Akıllı Şebeke Test ve Değerlendirme Teknolojileri
 • Akıllı Malzemeler Güvenilirlik ve Bakım
 • Enerji Hırsızlığı Algılama ve Azaltma

KAYNAK YÖNETİMİ

 • Akıllı Şebeke, Bina, Şehirler ve Sistemleri Eğitimi
 • Akıllı Şebeke, Bina ve Şehirler, Ulaşım için İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi
 • Akıllı Şebeke İzlemek/İletişim için Enerji Hasatı
 • Elektronik Cihazlar için Enerji Hasatı ve Saklama

YENİLİKÇİ UYGULAMALAR ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 • Adli Bilişim
 • Akıllı Binalar
 • Akıllı Evler ve Uygulamaları
 • Akıllı Şehir Teori, Modelleme ve Simülasyon
 • Akıllı Kentler, Geleceğin Şehirleri, Dijital Şehirler ve Toplumlar

AKILLI SİSTEM MİMARİSİ

 • Elektrik, Su, Gaz Şebeke Sistemleri
 • Akıllı Şebeke, Mikro Şebeke, Süper Şebeke Mimarileri
 • Şebeke Modelleme, Simülasyon
 • Yeni Nesil Sayaçlar

AĞ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

 • Nesnelerin İnterneti
 • Bulut Bilişim Uygulamaları
 • Sosyal Ağlar
 • İletişim Altyapıları ve Yenilikler

ENERJİ YÖNETİMİ VE İZLEME

 • Veri Madenciliği
 • Büyük Veri Uygulamaları
 • Enerji Yönetim Sistemleri
 • Sanallaştırma
 • Sanal Güç Santralleri

ENERJİ ÜRETİM VE DEPOLAMA

 • Mikro Şebekelerde Yenilenebilir Enerji (Rüzgar, Güneş, Bio)
 • Enerji Depolama Teknolojileri

ŞEHRİNE EL VER

 • Erişilebilir Şehirler
 • Yaşlılar, Çocuklar, Engelliler
 • Dahili Sosyal Politikalar