ICSG 2020 Bilimsel Danışma Kurulu ICSG 2020 Bilimsel Danışma Kurulu

Aydın Çetin, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Başkan)
Ozan Erdinç, IEEE PES Türkiye Chapter ( Eş-başkan)
Ahmet Merev, TUBITAK UME, Türkiye
Ali Yılmaz Çamurcu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye
Anastasios Bakirtzis, Aristotle Univerity of Thessaloniki, Greece
Aydoğan Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Aysu Kes Erkul, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Cem Şahin, TUBİTAK, Türkiye
Eleonora Guseinoviene, Klaipedia University, Lithuania
Erkan Danaci, TUBITAK, National Metrology Institute, Türkiye
Ertuğrul Karaçuha, Istanbul Technical Üniversitesi, Türkiye
Frede Blaabjerg, Aalborg University, Denmark
H. Murat Efe, Ankara Üniversitesi, Türkiye
İlhan Koçar, Polytechnique Montreal, Canada
Jay Giri, IEEE PES Member-At-Large, Industry Liaison, USA
Joao P. S. Catalao, University of Beira Interior, Portugal
M. Cengiz Taplamacıoğlu, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Mark Ossel, OSGPAlliance, Nedherlands
Miroslav Begovic, Texas A&M University, USA
Miroslav Svitek, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Mohammad Shahidehpour, Illinois Institute of Technology, USA
Murat Alanyalı, TOBB Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
Murat Arı, Çankırı Karatekin Üniversitesi,Türkiye
Naser M. Tabatabatei, Seraj Higher Education Institute, Iran
Okan Özgönenel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Osman Bülent Tör, EPRA, Türkiye.
Ömer Usta, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Ronnie Belmans, KU Leuven Energy Institute, Belgium
Saeed Teimourzadeh, ASE Bucuresti The Bucharest University of Economic Studies, Romania
Tansu Alpcan, The University of Melbourne, Australia
Tariq Samad, University of Minnesota, USA
Tülay Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Ulaş Karaağaç, Hong Kong Polytechnic, China
Ünal Küçük, MAKEL, Türkiye
Vincenzo Piuri, University of Milano, Italy