Katılımcı Profili Katılımcı Profili
 • Elektrik Dağıtım Firmaları
 • Gaz Dağıtım Firmaları
 • IT Uzmanları
 • Operasyonel Hizmet Sağlayıcıları
 • Bakım & Onarım Hizmet Sağlayıcıları
 • Yapı – İnşaat Müteahhitlik Firmaları
 • Güç Endüstrisi Danışmanlık Firmaları
 • Güç Tesisleri Tasarımcıları ve Proje Ofisleri
 • Şehircilik Danışmanlık Firmaları
 • Teknoloji Firmaları

 • Ekipman Denetim ve Onarım Firmaları
 • Şehircilik ve Planlama Şirketleri
 • Telekomünikasyon Firmaları
 • Ulaştırma & Ulaşım Sektörü Temsilcileri
 • Enerji Üretim, Dağıtım ve Depolama Firmaları
 • Kentsel Çözüm Üreticileri
 • Ekipman Tedarikçileri
 • Bağımsız ve Yardımcı Güç Üreticileri
 • Bankalar ve Finans Kuruluşları
 • Yatırım Firmaları

 • Taşıma Sektörü Temsilcileri
 • Yerel Yönetim Üst Düzey Temsilcileri
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • AR-GE Kuruluşları
 • Proje Geliştiricileri
 • Yenilenebilir Enerji Proje Geliştiricileri
 • Yenilenebilir Enerji Proje Entegre Şirketleri
 • Otomotiv Sektörü Temsilcileri
 • Alternatif Enerji Şirketleri
 • OEM’ler