Kentsel Çevre & Akıllı Enerji Kentsel Çevre & Akıllı Enerji

Dünya, şehirlerin gereksinim duyduğu enerji üretiminin karşılanmasına ve toplumların tükettiği doğal kaynakların oluşumuna dair birçok sorunla karşı karşıya. Günümüzde şehircilik çalışmaları hava, su ve toprak rezervlerinden meydana gelen çevresel etmenler göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda çevresel alanlar, şehir hizmetleri ve şehirden yararlanma hedeflerine, akıllı ve daha fazla sürdürülebilir şehir modellerinin dahil edilmesine ihtiyaç duyuyoruz.

Şehirlerde artan nüfus nedeniyle ortaya çıkan trafik sıkışıklığını ve karbon salınımını engellemek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, Yeşil Binalar, atık kontrol sistemleri, şehir planlaması ve enerji dönüşümüne ait altyapı çalışmaları Akıllı Şehir yönetiminin incelemesi gereken önemli konuların başında geliyor.

ICSG 2021’in Kentsel Çevre ve Akıllı Enerji alt başlıklarından yalnızca biri olan akıllı binalarda ortaya çıkan özelliklere baktığımızda; izleme, değerlendirme ve raporlama esasları üzerine kurulu bilgi işlem altyapısı, binada giriş çıkış işlemleri, enerji akımı ve tüketimi, sürekli görsel kayıt sistemi, yangın haber sistemi, binaya izinsiz girişlerin denetimi, enerji akışının sürekli denetimi, sıcaklık ve soğukluk sistemlerinin yönetimi gibi birbiriyle bağlantılı özellikler ön plana çıkıyor. Akıllı Şehir etmenlerinden biri olan akıllı bina ve yaşam temasının, 2020 yılında küresel ölçekte 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşması öngörülüyor.

ICSG 2021, kentsel çevre ve akıllı enerji konularını şu konu başlıklarıyla ele alacak:

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

 • Yenilenebilir Enerji
 • Detaylı Güçlendirme
 • Enerji Sistemleri
 • Mikro Şebekeler
 • Enerji Verimliliği
 • Fosil Olmayan Yakıtlar

AKILLI BİNALAR

 • Yeşil Binalar
 • Enerji Verimliliği
 • Sürdürülebilir Yapılar
 • Bina Yönetim Sistemleri
 • Akıllı Bağlantı Noktaları
 • Akıllı Girişler

YEŞİL ŞEHİRLER

 • Kentsel Ormanlar
 • Sokak Aydınlatmaları
 • Akıllı Kent Mobilyaları
 • Yeşil Alanlar
 • Atık Yönetimi
 • Geri Dönüşüm Teknolojileri
 • Hava, Kara, Su Kirliliği Kontrolü

ŞEHİR PLANLAMASI & DİJİTAL İKİZLER

 • Entegre Şehir Yönetimi
 • 3D Modelleme
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • IoT
 • Gerçek Zamanlı Veriler
 • Dijital Modeller
 • İzleme/Takip Sistemleri

DAYANIKLI ŞEHİRLER

 • Mukavemet Planları
 • Afet Risk Azaltma
 • İklim Değişiklikleri
 • Karbonsuz Yaşam
 • Bütüncül Yaklaşım

AKILLI ALTYAPILAR

 • Kritik Altyapılar
 • Sürdürülebilir Yapılanma
 • Bina Yönetimi
 • İklimlendirme Sistemleri