Neden ICSG 2022? Neden ICSG 2022?

Dijital altyapı ile şekillenen yaşam biçimini etkileyen şehirlere yönelik ekonomik gelişmenin, şehirlerarası rekabet edebilirliğin ve yaşam kalitesindeki artışın önemli bir aracı olarak görülen; kent, ekonomi, ulaşım, enerji ve altyapı yönetiminden, çevre, su ve atık yönetimine, güvenlikten erişilebilirliğe ve bilgi erişimine kadar birçok konuyu içine alan  “Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Konsepti”ni ele alarak kentlerin yaşadıkları sorunları çözmeyi ve kent paydaşlarının hayat kalitesini artırmayı amaçlayan akıllı şehir, şebeke ve akıllı enerjiye dair çözüm önerilerinin global ölçekte ele alındığı ve gündemin belirlendiği en büyük organizasyon, Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Akıllı Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2022.

Kentsel hizmetin kalitesinin, performansının ve etkisinin artırılmasına, kent maliyetlerinin ve enerji de dahil olmak üzere kaynak tüketiminin azaltılarak optimum fayda sağlanacak çözümlere ev sahipliği yapacak global bir platform oluşturmak ICSG 2022’nin öncelikli hedeflerinden yalnızca biri.

Akılllı Şehirlere Akıllı Çözümler…

ICSG 2022 olarak geliştirilmiş gündemimiz, verimli, kesintisiz, güvenli ve kişiselleştirilmiş akıllı şehir ve şebekeler ile bunları besleyecek enerji kaynakları için, şehrin tüm alanlarında gelişmiş hizmet ve modern yaşama katkıda bulunacak uygulama ve inisiyatifler sunarak şehirleri güçlendirmek ve dünya genelinde kentsel inovasyonu kollektifize edecek küresel bir vitrin oluşturmak.

Sosyal inovasyonu teşvik etmek, işbirlikleri kurmak ve iş fırsatlarını belirleyerek global şehirler ve kent sakinleri için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla tüm akıllı şehir ve akıllı şebeke ekosistemi ile enerjinin kentsel geleceği için benzersiz bir buluşma noktası sunuyoruz.

Kurumsal liderleri, kamu temsilcilerini, girişimcileri, dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları ve akademisyenleri deneyimlerini paylaşmak, en iyi  ve en son uygulamalar hakkında konuşmak ve uluslararası işbirliği için yeni metodlara zemin hazırlamak için bir araya getiriyoruz.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞLARI

Projenizi ve çözümlerinizi Avrasya’nın konusundaki en büyük ve lider global etkinliğinde tanıtın. Yazılım, donanım, iletişim ve güvenlik gibi birçok alanında faaliyet gösteren küresel firmaların güncel ve son teknoloji ürünlerinden ve çözümlerinden haberdar olun. Yeni işbirlikleri için iş ağınızı genişletin.

 

ÜST DÜZEY ERİŞİM

Kamu/özel kurum ve kuruluşlarının akıllı şebekeler ve şehirler kapsamında yaptıkları alımların karar alma mekanizmalarına dahil olun. Enerji firmalarının, imalatçıların, yazılım firmalarının, dağıtım şirketlerinin ve GSM Operatörlerinin sektöre özel geliştirdikleri çözümlerden, yeni  ürünlerden ve  güncel gelişmelerden haberdar olma imkânına sahip olun.

FIRSAT YÖNETİMİ

35 milyon su, 35 milyon elektrik ve 10 milyon doğal gaz abonesi olan Türkiye’nin akıllı şehirler ve akıllı şebekeler kapsamında önümüzdeki 10 sene içerisinde yapacağı yaklaşık 25 milyar dolar yatırımın bir parçası olun. Potansiyeli yakalayın.

DEVİNEN ŞEHİRLER

Akıllı Şebekeler ve akıllı şehirler için planlanan dönüşüm sürecinde yeni çözüm ve ürünlere ulaşın. Ürün ve çözümlerinizle sürecin bir parçası olun. Alternatif enerji kaynaklarının entegre edildiği yeni şehircilik anlayışına ortak olun. Şehrin değişen yüzüne katkıda bulunarak dönüşümün bir parçası olun.

İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birIeştiren büyüIü ve adeta kutsaI bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzeI yeridir.

Gerard De NervaI