Yönetim ve Finans Yönetim ve Finans

Şehirlerde yaşayan insan sayısının artması ile şehir yönetimlerinin görevleri de giderek zorlaşıyor. Devinen şehirler, neyin, nerede, ne zaman, kim tarafından ve ne şekilde yapılacağı konularının önceden belirlenerek hem yönetsel hem de teknolojik açıdan ele alınması ve sürecin her adımında Bilgi İletişim Teknolojilerinden en rasyonel şekilde yararlanma gerekliliğini de beraberinde getirdi.

ICSG 2021’in Yönetim ve Finans ayağında analiz, planlama, uygulama ve politika yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve işbirlikçi olma prensiplerini sağlayan ve e-devlet hizmetlerinden oluşan bir yönetişim anlayışıyla güçlü finansal modeller ve alternatif fonlama metodlarını ele alarak yarının ihtiyaçlarına bugünden çözüm üretmeye olanak sağlayacak kriterleri bir araya getirmeye devam ediyoruz.

YÖNETİM İNOVASYONU

 • E-Devlet
 • Halk Katılımı
 • Şeffaf Yönetim
 • Verimlilik
 • Liderlik

KOLLEKTİF ŞEHİRLER

 • Kollektif Üretim
 • Yaşayan Laboratuarlar
 • Kollektif Karar Alma
 • Halk Katılımı

VERİ STRATEJİLERİ

 • Veri Yönetimi
 • Açık Veri Platformları
 • Gizlilik
 • Şehir Büyüklüğü-Yaygınlığı
 • Dijital Haklar

FİNANS STRATEJİLERİ

 • Şeffaflık
 • Yeni Fon Modelleri
 • Yerel Ekonomik Gelişim
 • Dahili Ekonomik Büyüme
 • Yatırım

AKILLI BÖLGELER

 • Akıllı Bölgeler
 • Büyükşehir Yönetimi
 • Kentsel-Kırsal Dönüşüm
 • Banliyö İnovasyonu
 • Akıllı Şehir Stratejileri
 • Bütüncül Vizyon